Foto: Anne Lise Norheim

JegEr Ung

JegEr Ung er en alternativ opplæringsarena for sårbare barn og unge, som av ulike årsaker ikke får det helt til i et ordinært klassemiljø.

Vi bruker samme modell inn mot elevene som vi bruker til beboerne på Jegersberg gård. Vi samarbeider tett med oppvekstsektoren i Kristiansand kommune, med et mål om å tilbakeføre elevene til en normal skolehverdag igjen.

Veien inn til oss går igjennom ressursteamet i oppvekst. Der blir det tatt en vurdering om eleven trolig vil få godt utbytte av et alternativt opplegg på Jegersberg gård.

Elevene blir inkludert i et av arbeidslagene på gården og får masse tillit og ansvar av mentorene som følger dem i det daglige.

Bilde av JegEr Ung

Espen Andrè Gusdal
Fagleder/Mentor Jeg Er ung
Tlf. 469 15 010
Send e-post