Foto: Anne Lise Norheim

Inntaksprosess

Er du nysgjerrig på hvordan det er å bo og arbeide på Jegersberg gård? Vi tilbyr uforpliktende informasjonssamtaler. Her får du treffe oss som kjenner livet på gården og rehabiliteringstilbudet godt.

Er du nysgjerrig på gården, kan du komme på gården og få omvisning av erfarne beboere som forteller hvordan det er å bo og arbeide i fellesskapet. 

Under informasjonssamtalen vil du få informasjon om hvordan livet på gården er, samt hva det innebærer å bo og leve på Jegersberg gård.

Målgruppe

Du må være over 18 år og ha en langvarig rusmiddelavhengighet.

Rehabilitering på Jegersberg gård er for deg som må bruke tid til å lære deg å leve et rusfritt liv.

Du må være innstilt på å delta i en aktiv rehabilitering, du deltar i jobb og i fellesskapet fra den dagen du flytter inn.

Du må ha tro på at du kan leve og arbeide i et mentorbasert fellesskap som er rus- og medikamentfritt.

Inntak

Det er mange veier inn til Jegersberg gård rehabiliteringssenter. Ønsker du å søke, ta kontakt med oss. Inntak gjøres i samarbeid med din hjemkommune.

Personer fra hele landet kan søke seg inn i rehabiliteringen.

Intervju

Dersom du etter å ha fått informasjon ønsker å gjennomføre din rehabilitering hos Jegersberg gård, avtaler vi intervju, gjerne i samarbeid med din hjemkommune. I intervjuet kartlegger vi blant annet motivasjon, rushistorie, nettverk, interesser og rehabiliteringsmål. Det kan være aktuelt med flere intervjuer for å bli ordentlig kjent.

På bakgrunn av det som kommer frem, legger vi sammen med deg og hjemkommunen din en plan for hvordan du kan kvalifisere deg til innflytning.

Inntaksteam

Det er et interkommunalt inntaksteam som vurderer alle kandidater tar beslutninger om all oppstart og avslutninger av rehabiliteringsopphold ved Jegersberg gård. I dette teamet sitter representanter fra Lillesand, Kristiansand og Vennesla kommuner.

Motivasjonsfasen

Hvis du har vært gjennom intervju og fått godkjent plass av inntaksteamet, vil du gå inn tiden vi kaller motivasjonsfasen.

I tiden før innflytning tilbys samtaler og oppfølging fra Jegersberg gård.

Etablering av ansvarsgruppe kan være aktuelt, om du ikke allerede har en. Samarbeidspartnere vil være koordinator i din hjemkommune, fastlege, eventuell behandlingskontakt i spesialisthelsetjenesten eller mulige kontaktpersoner i andre bo- eller omsorgstilbud.

Målet med motivasjonsfasen er at du skal være best mulig forberedt til innflytning.

Innflytting

Vi vurderer sammen med deg og din hjemkommune når du er klar for innflytting, basert på hele prosessen. Vi lager vi en individuell kontrakt for oppholdet, og du underskriver en standard husleiekontrakt. Du betaler selv husleie, faste utgifter til strøm, kost og aktivitet. Du kan søke bostøtte.

Garnnøstet er ikke like sammensatt lenger, det er lettere å ta tak i løse tråder.

Bjørn Kåre

Kan jeg ha med kjæledyret mitt?

Du kan dessverre ikke ha med kjæledyrene dine når du skal bo på Jegersberg gård.

Hvem kan søke seg inn på Jegersberg gård?

Du må være over 18 år og ha en rusmiddelavhengighet.

Kan jeg være i LAR når jeg bor på Jegersberg gård?

Jegersberg gård er et rus og medikamentfritt reahbiliteringsenter. Du må ut av LAR for og bli beboer på Jegersberg gård.

Vi har flere gode erfaringer på at Jegersberg gård er et fint sted og være etter man har gått ut av LAR.

Hva menes med medikamentfritt?

Du kan ikke stå på  A eller B preparater den tiden du bor på gården.

Kan man sone §12 på Jegersberg gård?

Du kan ikke sone §12 på Jegersberg gård.

Bilde av Inntaksprosess

Karoline Rimestad Falstad
Mentor/Inntak og informasjonsansvarlig
Tlf. 908 13 574
Send e-post