Samarbeidspartnere

Jegersberg gård rehabiliterings- og kompetansesenter er et interkommunalt samarbeid mellom kommunene Lillesand, Vennesla og Kristiansand. Hvor Kristiansand er vertskommune. 
Videre har vi samarbeidsavtaler med en rekke kommuner. Alle kommuner i hele Norge kan inngå en samarbeidsavtale med oss.

Jegersberg Gård er i stadig utvikling, og vi er avhengige av gode samarbeidspartnere for å videreutvikle oss. 
Av våre gode samarbeidspartnere kan vi nevne bla Kirkens bymisjon v/ Portalen, Sørlandets sykehus v/ Avdeling for rus og avhengighetsbehandling(ARA), Nav, Elkem, Agder kriminalomsorg, RVTS og UIA