Foto: Erling Slyngstad-Hægeland

Bakgrunn

Jegersberg gård rehabiliterings- og kompetansesenter er realisert etter flere år med forberedelser og planlegging. Kristiansand kommune tok initiativ allerede tilbake i år 2007.

Tilbudet har blitt til i samarbeid med Sørlandet sykehus, Region Sørlandet (tidligere Knutepunkt Sørlandet), Universitetet i Agder, fengselsvesenet, brukerorganisasjoner, ideelle organisasjoner, NAV, næringslivet, Husbanken og fagbevegelsen.

ECAD, de europeiske byer mot narkotika, har gitt oss gode innspill. Det har også Basta i Sverige og San Patrignano i Italia. Dette er to virksomheter som begge bygger på mange av de samme virkningsfulle elementene som Jegersberg nå er basert på: tid, kvalifisering, fellesskap og mentor.

Jegersberg gård skal, som sine beboere, alltid være i utvikling. Som beboer vil du være med på å prege Jegersberg gård i det daglige. Dine interesser og ressurser vil være viktige for gårdens utvikling og veien videre.

Jegersberg gård ble kjøpt av Kristiansand kommune 1. juli 2011, og første beboer flyttet inn mai-2013.

Her kan du lese prosjektrapporten som ble skrevet i 2010 og her kan du lese statusrapporten fra 2015.