Foto: Anne Lise Norheim

Rehabiliteringens fire elementer

På Jegersberg gård tilbyr vi rehabilitering med fire virkningsfulle elementer: tid, fellesskap, mentorering og kvalifisering.

Tid

Du får den tiden du trenger. Å skape seg et nytt liv og identitet tar tid. Anbefalt botid er 3 år, og trenger du lenger tid, legges det til rette for det. I starten av oppholdet vil fokus være å finne seg til rette på gården, komme inn i gode rutiner og bli kjent med fellesskapet. Etter hvert vil fokus rettes mot framtiden og mulighetene.

Fellesskap

På Jegersberg gård er fellesskapet viktig. Her arbeider vi sammen, tar viktige beslutninger sammen, lever sammen og spiser sammen. Mange kan oppleve relasjoner som vanskelig, men etter hvert innser en at det å bo sammen med andre over tid har en positiv innvirkning på de fleste områder av livet. Fellesskapet kan være et sentralt virkemiddel til å finne frem til en ny identitet. Alle har et ansvar for å bidra inn i fellesskapet.

Mentorering

Før innflytting får du tildelt en mentor som bor på gården. En mentor er en person som har erfaring og som har kommet langt i egen rehabilitering. Din mentor skal være en støttespiller for deg og bistå med hjelp og tilrettelegging for en god rehabilitering. Målsetningen er at alle som flytter inn på gården skal bli mentorer for nye beboere. Mentorering er like viktig for den som er mentor som for den som mottar støtte, det er gjennom å hjelpe andre man hjelper seg selv.

Kvalifisering

Dette handler om den kompetansen du trenger i arbeidslivet og hverdagslivet generelt. På Jegersberg gård handler kvalifisering også om å bli kjent med seg selv, bygge en ny identitet og opparbeide kompetanse som du tar med videre i livet. Du vil lære å mestre en ny hverdag, få erfaring fra daglig arbeid, matlaging, renhold, nettverksbygging, jobbe i team og få orden på økonomi. Alle beboere på gården arbeider fulle dager i arbeidslag. Når tiden er inne, kan man legge til rette for individuelle kvalifiseringsløp med mulighet for utdanning, jobb og førerkort mens man bor på gården.

Ved å fullføre rehabilitering på gården, flytter man ut med lang erfaring som rusfri og med nytt nettverk, bolig og jobb.