Foto: Anne Lise Norheim

Om kompetansesenteret

Erfaringskunnskap verdsettes høyt på Jegersberg gård. Vi jobber etter en italiensk modell hvor tid, fellesskap, mentorering og kvalifisering er de bærende elementene. Etter flere års drift har vi opparbeidet oss viktig kompetanse rundt hva det er som virker for å få et godt rusfritt liv. Dette vil vi gjerne dele med deg.

For hvem er dette aktuelt?

Ansatte i kommunen og spesialisthelsetjenesten, studenter, private aktører m.fl.

I våre foredrag møter du en eller flere av våre beboere som lever etter modellen.

Dette er mennesker som selv har erfart hva det er som virker for å få til en god rusrehabilitering. Du møter også ansatte som har jobbet med  modellen over tid.

Vi kan tilby pakker:

Modellen Jegersberg gård: TID, FELLESSKAP, MENTORERING, KVALIFISERING

Vi gir en innføring i Jegersberg gård-modellen og hva dette innebærer i rehabilitering av rusavhengige.

JegEr Ung

Hvordan jobber vi med skoleelever i alternativ opplæringsarena på gården ved bruk av Jegersberg gård-modellen? Hvordan jobber vi forebyggende med elever som ikke fungerer i ordinær skole, og hvordan samhandler vi med de ulike aktørene som står rundt disse elevene?

Fag og erfaring sidestilt

På Jegersberg gård er erfaringskompetansen den viktigste, men vi ønsker hele tiden å utfordre hverandre på de faglige aspektene av behandlingen og hvordan forskjellig kompetanse kan utfylle hverandre.

Vi-følelsen og arbeidsmiljø

På medarbeiderundersøkelser scorer vi svært høyt på trivsel og godt arbeidsmiljø. Hva gjør vi for å få til et godt samarbeidsklima?

Vi har holdt innlegg og foredrag for studenter i ulike studier på UiA, verneombudsamling i Kristiansand kommune, på ulike konferanser/kurs, fagsamlinger for å nevne noe.

Kontakt Monica ved forespørsel om pris og innhold.