Foto: Anne Lise Norheim

JegEr Ung er tildelt skjønnsmidler til forskning

JegEr Ung (alternativ opplærings arena for sårbare barn og unge) har blitt tildelt prosjektskjønnsmidler fra statsforvalter i Agder for å forske på tjenesten som er rettet mot barn og unge i Kristiansand kommune.

Forskningen er et samarbeid mellom Jegersberg gård og en prosjektgruppe bestående av forskere ved UIA og NORCE, ansatte og beboere ved Jegersberg gård, og rådgivere i oppvekstsektoren.

Prosjektet har som målsetting å utvikle ny kunnskap om modellen JegEr Ung. Prosjektet vil undersøke om og hvordan virkemidlene mentor, tid, felleskap og kvalifisering kan være nyttig i arbeidet med barn- og unge som strever i den ordinære skolehverdagen. I tillegg vil prosjektet undersøke hvordan samhandlingen rundt elevene foregår og endres som en del av JegEr Ung. FoU-prosjektet skal undersøke hvordan beboerne på Jegersberg gård opplever at arbeidet med JegEr Ung påvirker egen rehabiliteringsprosess.   

FoU-prosjektet har derfor tre målgrupper:  

1. Barn og unge som er elever ved JegEr Ung  

2. Voksne rundt elevene (foreldre, lærere, PPT, mobilt team og andre)  

3. Beboere, mentorer og ansatte ved Jegersberg gård 

Bilde av JegEr Ung er tildelt skjønnsmidler til forskning

Espen Andrè Gusdal
Fagleder/Mentor Jeg Er ung
Tlf. 469 15 010
Send e-post