Foto: Anne Lise Norheim

Forskningsrapport på JegEr Ung

"Barn og unge på Jegersberg gård- JegEr Ung" er et forsknings og utviklingsprosjekt (FoU- prosjekt) i samhandling mellom Kristiansand kommune, NORCE og UiA.  

Prosjektet har i 2022 undersøkt om og hvordan virkemidlene mentor, tid, felleskap og kvalifisering er nyttig i arbeidet med barn- og unge som strever i den ordinære skolehverdagen. I tillegg har prosjektet undersøkt hvordan samhandlingen rundt elevene foregår og endres som en del av JegEr Ung. 

Rapporten kan du lese i sin helhet her!